Φαρμακοεπαγρυπνηση

Home / Φαρμακοεπαγρυπνηση

Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης – Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών Φαρμάκων

Για οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας των φαρμάκων της Specifar, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης στα τηλέφωνα:

Τηλέφωνο 1: +30 211 880 51 66 (Ώρες γραφείου)
Τηλέφωνο 2: +30 6940 27 24 68 (24 ώρες)
Fax: +30 211 880 51 07 (24 ώρες)

Email: safety.greece@tevaeurope.com

 

* Οι πληροφορίες που παρέχετε στο παρόν έντυπο θα καταγραφούν από την SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε.  στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεών της σε σχέση με τα προϊόντα της, θα προστατεύονται και ο χειρισμός τους θα γίνεται με εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων και την Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ομίλου Teva.  Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου Teva και σε συγκεκριμένες αρχές προκειμένου να αξιολογηθούν και να αντιπαραβληθούν με άλλα συμβάντα (συμπεριλαμβανομένων συμβάντων που άπτονται της ποιότητας) που έχουν καταγραφεί σε σχέση με το προϊόν ή τη δραστική ουσία, προκειμένου να εκτιμηθεί η σχέση οφέλους – κινδύνου των φαρμάκων που έχετε χρησιμοποιήσει και, αν απαιτείται, να ενημερωθούν οι πληροφορίες για το προϊόν, καθώς και για τους σκοπούς της ανταπόκρισης στο αίτημά σας. Οι πληροφορίες που παρέχετε σήμερα ενδέχεται να αποθηκευτούν εκτός της ΕΕ. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτές τις χρήσεις των πληροφοριών σας και επιθυμείτε να αντιταχθείτε σε αυτή την επεξεργασία ή θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα, να τις διορθώσετε ή να τις διαγράψετε, επικοινωνήστε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου EUPrivacy@tevaEU.com. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα να απαιτήσετε από την SPECIFAR Α.Β.Ε.Ε.  περιορισμό της επεξεργασίας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται σε μια πιο λεπτομερή δήλωση εδώ. Εάν δεν είστε το υποκείμενο της παρούσας αναφοράς, σας παρακαλούμε να εξασφαλίσετε ότι το πρόσωπο που είναι το υποκείμενο της παρούσας αναφοράς έχει λάβει γνώση της παρούσας υποβολής, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής διαβίβασης των πληροφοριών του προσωπικού χαρακτήρα.

LinkedIn