Επικοινωνια

Home / Επικοινωνια
Διασφάλιση Ποιότητας: Ria Sotiropoulou  Sotiria.Sotiropoulou@tevaeu.com (or Quality.Greece@tevaeurope.com)
Λογιστήριο: Παρ.Καρκάνη  p.karkani@specifar.gr
Διευθυντής Εργοστασίου: Παν.Τσιβεριώτης p.tsiveriotis@specifar.gr
ΑΔ/Αποστολή βιογραφικών: Δήμ.Λυμπεροπούλου d.liberopoulou@specifar.gr
Information Technology: Ευ.Παπαδάκης e.papadakis@specifar.gr
Φαρμακοεπαγρύπνηση: Xenia Michail  Xenia.Michail@tevaeu.com (or pharmacovigilance@specifar.gr)
LinkedIn