Επικοινωνια

Home / Επικοινωνια
Διασφάλιση Ποιότητας: Quality.Greece@tevaeu.com
Λογιστήριο: Παρ.Καρκάνη  p.karkani@specifar.gr
Διευθυντής Εργοστασίου: Παν.Τσιβεριώτης p.tsiveriotis@specifar.gr
ΑΔ/Αποστολή βιογραφικών: Δήμ.Λυμπεροπούλου d.liberopoulou@specifar.gr
Information Technology: Ευ.Παπαδάκης e.papadakis@specifar.gr
Φαρμακοεπαγρύπνηση: Safety.Greece@tevaeu.com
LinkedIn