Περιβαλλον-Βιωσιμοτητα

Φιλικές πρακτικές

Home / Εταιρικο προφιλ / Περιβαλλον-Βιωσιμοτητα

Μεγάλη έμφαση δίνει η Specifar και το προσωπικό της σε θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αυξηθεί η εξοικονόμιση ενέργειας και νερού, να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα και η μείωση των απορρημάτων.  Οι πρακτικές αυτές εφαρμόζονται σε όλο το φάσμα της παραγωγής και περιλαμβάνει ανακύκλωση και μείωση των υλικών που χρειάζονται για τη συσκευασία, άριστη διαχείριση της απογραφής με γνώμονα τον σεβασμό στις συνθήκες εργασίας. Η Specifar αναγνωρίζει πως η εναρμόνιση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με τις παγκόσμιες περιβαλλοντολογικές ανησυχίες, είναι προτεραιότητα.

LinkedIn